Mimari Tasarım ve Uygulama Hizmetleri

Mimari Tasarım ve Uygulamalar

TFK mimarlık ihtiyaç duyulan nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması önemseyen bir yaklaşımla hareket ederek yapının bulunduğu bölgenin kültürel ve yerel değerlerine bağlı,modern ve çağdaş mimarlık üretmeyi amaçlamaktadır.Güncel teknolojik programlar ve malzemeler kullanılarak biçim fonksiyon ilişkisi dengesi gözetilerek tasarlanan yapılar kültürel ve kentsel bağlam değerlerini analiz ederek yorumlamaya büyük önem verir.Mimari tasarım ve proje gelişim aşamalarında mimari ekibimiz, yatırımcılar, mühendisler ve farklı disiplinlerden uzmanlar ile birlikte proje sürecini yönetiyoruz.

Bize WhatsApp 'dan Yazın